โทร / Name: +6632-371-020
Sarayuth Machine Works Co., Ltd is a specialised producer of excessive environment friendly boring, honing, valve seat machine, and spindle elements.

We additionally produce chain and sprocket with hardened steels for each common and racing bike.

Extra info, please contact
data@srumachines.com
varinthorn.w@srumachines.com
+6632-371-020

บริษัทสรายุทธ์แมชชินเวอซ จำกัด
ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่
data@srumachines.com
varinthorn.w@srumachines.com
+6632-371-020

source

Leave a Reply

Your email address will not be published.